Ooglaserbehandelingen In Belgie Kunnen Je Zicht Herstellen

Mensen die liever niet naar Beverly Hills of Los Angeles gaan kunnen er voor kiezen om een van de vele ooglaserklinieken in Belgie te bezoeken om eventueel hun ogen te laten laseren. Ieder jaar laat een steeds groter aantal mensen hun ogen controleren om te zien of een Lasik ooglaserbehandeling hun zicht kan herstellen waardoor ze hun bril zouden kunnen weggooien.

De meeste ingrepen die in Belgie worden uitgevoerd zullen het zicht van de patiënt gedeeltelijk of volledig kunnen herstellen. Er zijn echter wel omstandigheden die er voor kunnen zorgen dat dergelijke behandelingen niet kunnen worden uitgevoerd. Een persoon die bijvoorbeeld medicijnen slikt waardoor bloedingen tijdens de operatie kunnen ontstaan of iemand die steroïden gebruikt kan geen ooglaserbehandeling ondergaan. Daarnaast zijn ook mensen waarvan hun oogsterkte in het laatste jaar meer dan één keer is veranderd niet gekwalificeerd voor deze ingreep omdat hun hoornvlies nog verandert.

Laseroperaties met behulp van lichtbreking die in Belgie worden uitgevoerd hervormen letterlijk het hoornvlies met behulp van een lasertechniek. Aan het begin van de operatie zal de arts een kleine flap van het hoornvlies snijden en deze terugvouwen waardoor het hoornvliesweefsel wordt blootgelegd. De laser zal vervolgens een vooraf bepaalde hoeveelheid van die weefsel verwijderen en als laatste wordt de flap weer teruggeplaatst. Omdat de flap niet kan worden vastgehecht zal er extra voorzichtig mee moeten worden omgegaan.

De Procedure Na De Operatie Beschermt Je Oog

Na de operatie zul je wellicht twee tot drie dagen licht ongemak of pijn voelen en last hebben van traanogen. Tijdens de eerste week kunnen je ogen gevoelig zijn voor licht en daarnaast kunnen wazig of troebel zicht, droge ogen en moeite met ’s nachts autorijden voorkomen tijdens de eerste maand na de operatie. Na de operatie mogen patiënten die een ooglaserbehandeling hebben ondergaan twee weken geen make-up rond de ogen dragen en mogen ze de eerste drie dagen niet deelnemen aan sportactiviteiten.

Gedurende de eerste vier weken na de ingreep mag er niet worden deelgenomen aan contactsporten en zal de patiënt bescherming over het oog moeten dragen in bed om de wond in het hoornvlies goed te laten genezen. De patiënt zal voor tenminste acht weken niet mogen zwemmen, in bad mogen gaan of naar de sauna mogen gaan. Wisselingen in het zichtvermogen kunnen tijdens de eerste zes maanden optreden, maar het zicht zal al na de eerste week verbeteren. De patiënt mag echter onder geen enkele voorwaarde contactlenzen dragen binnen de eerste zes maanden na zijn/haar ooglasercorrectie in Belgie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree