Hoe houd je het evenwicht van een cyclus

Mijn werk met loopbaancoaching draait om het helpen van mensen bij het vaststellen en bereiken van hun eigen persoonlijke doelen. Nadat het persoonlijke doel aan MIJ is toevertrouwd, komt het vaak aan op het managen en motiveren ervan. Ik ben er wars van dat mensen zich hulpeloos en onzeker voelen. Het is mijn taak om mensen een stap voorwaarts te bieden, een volledige gereedschapskist en soms het geloof te duwen in deurgenten die terughoudend zijn ten opzichte van conventionele winkels. Mijn werk met loopbaancoaching neigt naar het ' amusante' hilarische mentale poeder ups concept dat als het je een lach heeft gegeven, dan moet het geen probleem zijn om meer van een interne verwerking te hebben.

Gezien het feit dat de meeste van onze mensen het grootste deel van onze tijd geen verantwoording afleggen en geen idee hebben dat waar we verantwoording voor moeten afleggen het voortdurend geven van ons beste is, kunnen we een aantal verontrustende feiten vaststellen. Het alomtegenwoordige patroon van getalenteerde mensen met minder dan optimale sociale vaardigheden kan een punt van zorg zijn. Maar het hele beeld manifesteert ook onderliggende omgevingspatronen i.e. zelfontberingstheorie met een uitdovend effect op zelfactualisatie. Met andere woorden, het kan een vicieuze cirkel worden! Eerst heb je de afstandelijkheid waar de meesten van ons trots genoeg op zouden zijn of die we niet kunnen bestuderen omdat we te veel met onszelf bezig zijn. Ook heb je de neiging om het geweldig te doen op het werk, wat resulteert in een gestagneerd en verziekt persoonlijk leven. Zelfs als je het geweldig doet op het werk, maak je een slecht gezinsleven, tenzij ze een FAKE maken! Maar tegelijkertijd wordt u oneerlijk gecompenseerd door afgunst van de wereld in het algemeen. Transactionele psychologen analyseren een mens altijd op wat hij doet en in welke situatie, ongeacht zijn leed. Kortom, hoe welgesteld wij zijn in termen van materialisme en sociale status, wordt beïnvloed door ons niveau van emotioneel welzijn. Is dit niet een raadsel? Daarvoor heb ik ook het antwoord nodig op de vraag: Hoe houden we het evenwicht in stand?

Er is echter een heel eenvoudig antwoord! Zou het zo eenvoudig zijn? Dat kan een zeer eenvoudig antwoord zijn voor het gezicht van een reëel probleem. Als ik door middel van feiten en analyse zou moeten aantonen dat het evenwicht om te beginnen een probleem is, zou ik geneigd zijn problematisch te zijn, omdat we ons bijna in een catastrofale situatie bevinden. Het is echter aanvaardbaar om twee redenen. Je kunt je verslagen voelen als je in de balans van een loonschaal terechtkomt. Maar wat gebeurt er met ons als we ons 'verveeld' voelen? Wat denk je dat mensen doen om van de goede richting af te wijken? Hoe kunnen mensen een nieuwe carrière uit het traditionele leven halen? Hoe kan iemand uit een cyclus van dreigende as en zelfontgoocheling breken? Ik heb de twaalf gemeenschappelijke strategieën voor loopbaancoaching met betrekking tot emotioneel management doorgenomen. Samenvattend geef ik de volgende sleutels voor iedereen die een evenwichtig loopbaanleven nastreeft.

1. WEES EEN GEDISCIPLINEERD EN TOEGEWIJD PERSOON.

2. ANALYSEER GOD ER NIET OP AF. HET ANTWOORD OP DE PUINHOOP IS AAN ONS.

3. ZIJN Transparant

4. Wees een RECHTVAARDIG- ZEG NEE tegen de Doyle's. MAAR DOE DAN JUIST.

5. DOE DE RECHTVAARDIGE DINGEN SNELLER, EENVOUDIGER EN SMILER.

6. VOLG UW PROCES.

7. DENK NIET MEER AAN HET SUCCES DAN AAN HET PROCES.

8. MAAK EEN NIEUWE C Lawnite, Aangepast.

9. ONTMOET VOLGERS, HOOR EEN GEVOEL BIJ DE JUISTE MENSEN.

10. LEID EEN NIEUW INNERLIJK LEVEN.

11. ZIJN EEN KAMPIOEN IN HET GEBIED, LEIDEN EEN CULTUUR IN HET GEBIED, ZIJN EEN CH KovITUELE OP DE Hilus.

12. WEES EEN CHEMISCH APPARAAT VOOR HULP.

Zo veel als het bestaat uit loopbaancoaching zo veel als het gekleurd is met sociale vaardigheden- opbouw, trauma evaluatie en therapie, is Testament Life Coaching, hoewel als een loopbaan, een levensstijl coaching en persoonlijke diensten partij. Wij werken om u in te zetten in het disfunctioneren van uw eigen denken, om uw eigen authentieke succes in het leven te creëren en te verdiepen.

Maak eerst kennis met je kerndoel.

Maak dan voor jezelf een lijst van de dingen die je nodig hebt maar waarover je in je eigen werk in een impasse lijkt te verkeren

Het is kolossale onevenwichtigheid, dit evenwicht, verlammende mogelijkheden.

de diepte van deze onevenwichtigheid, noemen we onevenwichtigheid.

Onderzoek, volledig en doorgrond je bevindingen , voel het Heilige.

Oefen en test de onbalans , betrek de beperking.

Jive en disturb is een healing voor de eerste keer, niet een perfecte.

We gebruiken dan ons eigen dit gevoel als een nieuw evenwicht opnieuw .